About

Hara Dream World là gì

Haravanda’s dream world – Thế giới trong mơ của Haravanda – nơi phù phiếm bắt đầu Blog được lập ra theo phong trào viết blog trước những năm 2010 vì tác giả blog là một đứa thích theo phong trào kiêm thích nổi. Vì vậy blog có nhiều chủ đề linh tinh không liên quan… Continue reading Hara Dream World là gì

Advertisements