Coffee table

Đi rồi thì cho nó đi đi

Ở đời lắm chuyện trớ trêu… Cách đây một tháng, không, gần một tháng, bạn Ha đã tính post một bài viết về mức độ trớ trêu của bản thân sau khi viết bài “Phải yêu” để rồi một tháng sau bạn… yêu thật.  Chỉ để  chia tay sau 1 tháng và một tuần hẹn… Continue reading Đi rồi thì cho nó đi đi