Coffee table

Đi rồi thì cho nó đi đi

Ở đời lắm chuyện trớ trêu… Cách đây một tháng, không, gần một tháng, bạn Ha đã tính post một bài viết về mức độ trớ trêu của bản thân sau khi viết bài “Phải yêu” để rồi một tháng sau bạn… yêu thật.  Chỉ để  chia tay sau 1 tháng và một tuần hẹn… Continue reading Đi rồi thì cho nó đi đi

Chuyện siêu nhiên · Tarot

Phỏng vấn Charlie – Universal Waite Deck

E hèm, thực sự Ha là một newbie với cách sử dụng Tarot nên đã nhỡ dại đột chạy đi đọc bói trước khi làm mấy màn chào hỏi nên sau mấy bàn bị bài bật lia lịa vào mặt, bạn đã học được cách phỏng vấn và làm quen với bộ bài Tarot của… Continue reading Phỏng vấn Charlie – Universal Waite Deck